Author name: Denny Tan

Denny Tan (sinh ngày 16/04/1990) là một kỹ sư lập trình phần mềm, anh ấy hiện đang là cố vấn kiêm CEO của website Digital Future. Hiện nay, ngoài cương vị là một nhà phát triển phần mềm, Denny Tan còn giữ vai trò cố vấn chuyên môn mảng công nghệ cho nhiều công ty, doanh nghiệp, tập đoàn ở cả trong và ngoài nước.

Scroll to Top