Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn học trên các hệ thang điểm

Hiện nay, với hầu hết các môn học trên lớp, học sinh cấp THCS và THPT đều được đánh giá dựa trên điểm số. Vậy cách tính điểm trung bình môn được tính như thế nào

1. Cách tính điểm trung bình môn học chính xác nhất

1.1 Cách tính điểm trung bình học kỳ I

Theo điều A khoản 1 Điều 10 Quy chế đánh giá, phân loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDDT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2020/TT-BGDDT quy định:

Điểm trung bình học kỳ (viết tắt là DTBmhk) là điểm trung bình cộng của các điểm thi, đánh giá định kỳ, điểm thi, đánh giá giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ.

Theo đó, điểm trung bình học kỳ I được tính như sau:

ĐTBmhk I = (TĐĐGtx HKI + 2 x DĐGgk I+ 3 x DĐGck I)/Số HKI DĐGtx + 5

Trong đó:

– Điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ học kỳ I (viết tắt ĐĐGtx HKI): hệ số tính 1

– Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I (viết tắt là GDGK I): tính hệ số 2

– Điểm kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I (viết tắt là GDGck I): tính bằng hệ số 3.

1.2 Cách tính điểm trung bình các môn học kỳ II

Tương tự học kỳ I, điểm trung bình học kỳ II được tính như sau:

ĐTBmhk II =(TĐGtx HKII + 2 x DĐGk II+ 3 x DĐGck II)/(HKII DĐGtx number + 5)

Trong đó:

– Điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ học kỳ 2 (viết tắt ĐĐGtx HKII): hệ số tính 1

– Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II (viết tắt là GDGK II): tính bằng hệ số 2

Tìm Hiểu Thêm  Khám phá ngay thủ đô các nước Châu Âu

– Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ học kỳ II (viết tắt là GDGck II): tính bằng hệ số 3.

1.3 Điểm trung bình các môn cả năm được tính như thế nào?

 Theo điều B khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58 năm 2011, điểm trung bình các môn học cả năm được tính như sau:

Điểm trung bình cả năm =(Điểm trung bình học kỳ I + 2 x Điểm trung bình học kỳ II)/3

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình các môn cả năm
Hướng dẫn cách tính điểm trung bình các môn cả năm

2. Cách phân loại kết quả học tập theo điểm trung bình môn học

Tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS, THPT được quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT như sau:

Được xếp loại xuất sắc nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Điểm trung bình tất cả các môn từ 8.0 trở lên, trong đó điểm trung bình 1 trong 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ từ 8.0 trở lên. Riêng đối với học sinh các lớp chuyên của trường trung học chuyên phải bổ sung thêm điều kiện điểm trung bình các môn chuyên là 8.0 trở lên;

– Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 6.5.

– Những môn được nhận xét đánh giá được xếp loại D.

Được xếp loại tốt nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Điểm trung bình tất cả các môn từ 6.5 trở lên, trong đó điểm trung bình 1 trong 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ từ 6.5 trở lên. Riêng đối với học sinh các lớp chuyên của trường trung học chuyên phải bổ sung thêm điều kiện điểm trung bình các môn chuyên là 6.5 trở lên;

– Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 5.0

– Những môn được nhận xét đánh giá được xếp loại D.

Đánh giá trung bình nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

Tìm Hiểu Thêm  Passcode là gì? Cách khắc phục quên Passcode trên điện thoại

– Điểm trung bình tất cả các môn từ 5.0 trở lên, trong đó điểm trung bình 1 trong 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ từ 5.0 trở lên; Riêng đối với học sinh các lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải bổ sung thêm điều kiện điểm trung bình các môn chuyên từ 5.0 trở lên;

– Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3.5

– Những môn được nhận xét đánh giá được xếp loại D.

Xếp hạng yếu: Điểm trung bình tất cả các môn đều từ 3.5 trở lên và không có môn nào có điểm trung bình dưới 2.0.

Đánh giá kém: Các trường hợp còn lại.

Ngoài ra, trường hợp kết quả của chỉ một môn học thấp hơn mức quy định đối với một loại năng lực học tập nhất định và bị xếp hạng thấp hơn thì sẽ được điều chỉnh như sau:

– Trường hợp điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt mức xuất sắc nhưng do kết quả môn học nào đó bị hạ xuống mức trung bình thì điểm tốt sẽ được điều chỉnh.

– Trường hợp điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt mức xuất sắc nhưng do kết quả môn học nào đó bị hạ xuống mức yếu thì điểm trung bình sẽ được điều chỉnh.

– Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt mức khá nhưng do kết quả môn học nào đó bị hạ xuống mức yếu thì điểm trung bình sẽ được điều chỉnh.

– Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá nhân đạt loại khá nhưng do kết quả môn học nào đó bị hạ xuống loại kém thì điểm yếu sẽ được điều chỉnh.

Cách phân loại kết quả học tập theo điểm trung bình môn
Cách phân loại kết quả học tập theo điểm trung bình môn

3. Lưu ý khi tính điểm trung bình của học sinh

Theo Quy định về đánh giá, phân loại học sinh, khi tính điểm các môn học cần lưu ý:

Tìm Hiểu Thêm  Tháp nhu cầu Maslow: Chìa khóa cho cuộc sống thành công

– Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm phải là số nguyên hoặc số thập phân lấy đến chữ số thập phân đầu tiên sau khi làm tròn.

– Trong mỗi học kỳ, số điểm đánh giá định kỳ (GDGtx), điểm đánh giá giữa kỳ và điểm đánh giá cuối kỳ của một sinh viên đối với từng môn học và hoạt động giáo dục (bao gồm cả các chủ đề tự chọn) như sau:

  • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá
  • Các môn có 35 tiết trở xuống/năm học: 02 điểm
  • Các môn học có từ 35 đến 70 tiết/năm học: 03 DGTx
  • Môn học có trên 70 tiết/năm học: 04 điểm.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ: Mỗi học kỳ, một môn học có 01 điểm đánh giá giữa kỳ và 01 điểm đánh giá cuối kỳ.

Điểm kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân lấy đến chữ số thập phân đầu tiên sau khi làm tròn.

Trường hợp học sinh không đủ điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định nêu trên mà không có lý do chính đáng hoặc có lý do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ bị điểm 0 trong bài kiểm tra. 

Một số lưu ý về cách tính điểm trung bình môn
Một số lưu ý về cách tính điểm trung bình môn

Bài viết trên, Digital Future đã chia sẻ cách tính điểm trung bình môn mới nhất để các bạn tham khảo. Hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn tự đánh giá được tiến độ học tập của mình và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất. 

Scroll to Top