Doanh thu thuần: Giải mã chỉ số quan trọng trong kinh doanh

Chủ doanh nghiệp luôn muốn hiểu rõ những yếu tố hình thành và làm rõ bức tranh tài chính, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. Doanh thu thuần là một trong những chỉ số quan trọng như vậy.

Có thể bạn vẫn còn nhầm lẫn giữa các khái niệm doanh thu thuần, tổng doanh thu. Bài viết dưới đây của Digitalfuture sẽ làm rõ các khái niệm, công thức tính, các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần và chiến lược tối ưu hóa chỉ số này.

Định nghĩa doanh thu thuần

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là tổng số tiền thu được sau khi trừ các chi phí liên quan đến các khoản khấu trừ, khấu trừ thuế (bao gồm thuế xuất nhập khẩu, doanh thu bị trả lại, chiết khấu hàng bán, chiết khấu…).

Doanh thu thuần là chỉ tiêu quan trọng để đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi tính đến các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính và thuế.

Doanh thu thuần phản ánh chính xác kết quả và chất lượng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp do không được trừ các khoản doanh thu.

Tìm hiểu về doanh thu thuần là gì
Tìm hiểu về doanh thu thuần là gì

Doanh thu thuần tiếng anh là gì

Doanh thu thuần trong tiếng Anh được gọi là “Net Revenue” hoặc “Net Sales”.

Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ và điều chỉnh doanh thu, bao gồm:

Thuế bán hàng: Chi phí bắt buộc được thanh toán cho chính phủ cho việc bán hàng hóa và dịch vụ.

Chiết khấu bán hàng: Giảm giá được cung cấp cho khách hàng để khuyến khích họ mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

Trả lại hàng hóa: Số tiền hoàn lại cho khách hàng khi họ trả lại hàng hóa đã mua.

Phụ cấp và trợ cấp: Giảm giá đặc biệt được cung cấp cho một số khách hàng nhất định.

Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế đánh vào một số loại hàng hóa và dịch vụ nhất định.

Net Revenue là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì nó thể hiện lợi nhuận thực tế mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động bán hàng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số cụm từ tiếng Anh khác liên quan đến doanh thu thuần:

Gross Revenue: Doanh thu gộp (tổng doanh thu trước khi trừ đi các khoản giảm trừ và điều chỉnh doanh thu)

Top-line Revenue: Doanh thu hàng đầu (doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp)

Bottom-line Revenue: Doanh thu cuối cùng (lợi nhuận ròng của doanh nghiệp)

Revenue Recognition: Ghi nhận doanh thu (quá trình ghi nhận doanh thu vào sổ sách kế toán)

Revenue Management: Quản lý doanh thu (quá trình lên kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động bán hàng để tối đa hóa doanh thu)

So sánh Tổng doanh thu, Doanh thu thuần và Lợi nhuận ròng

Tiêu chuẩn Doanh thu gộp Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng
Định nghĩa Tổng doanh thu trước khi trừ các chi phí khác (bao gồm chi phí sản xuất) Doanh thu sau khi trừ chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất, cung cấp dịch vụ Lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi trừ đi mọi chi phí, bao gồm chi phí hoạt động, chi phí tài chính, thuế và các chi phí khác
Phản ánh Đo lường tổng doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ mà không tính đến chi phí sản xuất Tập trung vào kết quả kinh doanh từ các hoạt động cốt lõi mà không tính đến chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí khác Cho biết doanh nghiệp có thực sự có lãi hay không
Công thức tính Tổng doanh thu = Giá bán x Số lượng hàng bán Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận ròng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)
Ví dụ Nếu một sản phẩm được bán với giá 10 USD và bán được 30 sản phẩm thì tổng doanh thu là 300 USD. Nếu công ty có tổng doanh thu là 300 USD và chiết khấu thương mại là 30 USD thì doanh thu thuần sẽ là 270 USD. Nếu doanh thu thuần là 270 USD, giá vốn hàng bán là 30 USD, sau đó phải trả 20 USD cho chi phí bán hàng và 10 USD cho chi phí quản lý, lợi nhuận ròng sẽ là 210 USD.
Tìm Hiểu Thêm  Tìm hiểu ngay phát triển phần mềm là công việc như thế nào?

 Công thức tính doanh thu thuần

Theo quy định, doanh thu thuần được tính theo công thức sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó:

  • Tổng doanh thu của một doanh nghiệp là tổng giá trị doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Các khoản khấu trừ doanh thu bao gồm: VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Căn cứ Quyết định 15/2006/QD-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính, công thức tính doanh thu thuần được quy định như sau:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – Chiết khấu hàng bán – Hàng bán bị trả lại – Chiết khấu hàng bán – Thuế gián thu

Ví dụ:

Giả sử doanh nghiệp của bạn bán giày với giá 100 USD một đôi. Trong một quý, bạn đã bán được 12 nghìn đôi giày và có tổng cộng 200 đôi bị trả lại.

Tổng doanh thu của bạn sẽ bằng giá của bạn nhân với tổng số giày đã bán, tương đương 1.200.000 USD. Từ đó, bạn có thể tính doanh thu thuần bằng cách trừ đi giá trị của đôi giày bị trả lại.

Doanh thu ròng = Tổng doanh thu kinh doanh – Các khoản khấu trừ doanh thu = ($100 x 12.000) – ($100 x 200) = $1.180.000

Tầm quan trọng của doanh thu thuần đối với doanh nghiệp

Đo lường hiệu quả kinh doanh

Doanh thu thuần phản ánh trực tiếp hiệu quả kinh doanh chung của doanh nghiệp. Doanh thu thuần không chỉ thể hiện khả năng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà còn là chỉ số quan trọng thể hiện “sức khỏe” của doanh nghiệp trên thị trường.

Tăng trưởng doanh thu thuần thường được coi là dấu hiệu tích cực và thể hiện sự cạnh tranh tốt trên thị trường.

Doanh thu thuần là chỉ số phản ánh trực tiếp hiệu quả kinh doanh
Doanh thu thuần là chỉ số phản ánh trực tiếp hiệu quả kinh doanh

Dự báo tăng trưởng

Sự tăng trưởng của doanh thu thuần là một yếu tố quan trọng trong việc dự đoán tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của một doanh nghiệp. Các nhà đầu tư và các bên liên quan khác thường sử dụng doanh thu thuần làm chỉ số hàng đầu để đánh giá khả năng sinh lời và tính bền vững của doanh nghiệp. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và quyết định đầu tư.

Quản lý tài chính

Doanh thu thuần giúp nhà quản trị có cái nhìn toàn diện về mức thu nhập mà doanh nghiệp đang đạt được trước khi cân nhắc đến chi phí và tổn thất nếu có. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ thu nhập để duy trì và phát triển.

Là chủ đề đối thoại với cổ đông, nhà đầu tư

Trong các cuộc họp cổ đông, doanh thu thuần thường được sử dụng để giải thích và thảo luận về hiệu quả kinh doanh. Thông tin này giúp các cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh, cũng như mức độ thành công và thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Tìm Hiểu Thêm  Giải mã âm thanh kỳ lạ: Tắc kè kêu 5 tiếng là điểm báo cáo

Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Thị trường cạnh tranh

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu thuần là mức độ cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì khả năng tìm kiếm và giữ chân khách hàng cũng như chiến lược giá đóng vai trò rất quan trọng.

Chủ doanh nghiệp sẽ phải đứng trước quyết định duy trì mức giá cao để tăng giá trị thương hiệu và doanh thu ròng hay giảm giá để thu hút và giữ chân khách hàng.

Giá bán sản phẩm/dịch vụ

Giá cả có thể ảnh hưởng đến việc khách hàng có quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ doanh nghiệp đó hay không cũng như tần suất và số lượng khách hàng mua.

Nếu giá quá cao so với giá trị hoặc so với giá cạnh tranh trên thị trường, khách hàng có thể từ chối mua sản phẩm, dịch vụ và chuyển sang nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, nếu giá quá thấp, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ lợi nhuận để duy trì hoạt động và phát triển.

Chi phí sản xuất và quản lý

Chi phí sản xuất bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy móc, vận chuyển và các chi phí khác.

Nếu chi phí sản xuất quá cao, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ lợi nhuận để duy trì và phát triển.

Nếu các chi phí liên quan đến quản lý nhân sự (bao gồm tiền lương, phúc lợi, đào tạo…) tăng lên, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực tăng giá và giảm lợi nhuận. Tuy nhiên, chi phí này có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh thu
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh thu

Các cách tăng doanh thu thuần

Tối ưu hóa chiến lược giá

Tối ưu hóa chiến lược giá của bạn là một quá trình phức tạp và đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những khía cạnh quan trọng là định giá dựa trên giá trị, với mục tiêu làm cho khách hàng cảm thấy họ đang nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền họ trả. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, từ đó tạo cảm giác thoải mái, hài lòng khi chi trả một số tiền cụ thể.

Chiến lược giảm giá là một công cụ mạnh mẽ để kích thích doanh số bán hàng và thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên, để tránh tình trạng giảm giá mất kiểm soát, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu khi áp dụng chiến lược này: tăng ngay doanh số, thu hút khách hàng mới hay giữ chân khách hàng. Hiện tại.

Ví dụ, trong lĩnh vực bán lẻ và bán buôn, nhiều doanh nghiệp sử dụng chiết khấu mua hàng để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng trợ cấp mua hàng để khuyến khích người mua (mua trả góp) thanh toán sớm hơn. Ví dụ: khách hàng được giảm giá 2% khi thanh toán hóa đơn sớm trong vòng 10 ngày thay vì 30 ngày.

Khi một công ty đưa ra các khoản giảm giá hoặc trợ cấp cho khách hàng, nó sẽ được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dưới dạng các khoản khấu trừ doanh thu. Điều này có nghĩa là con số doanh thu thuần là doanh thu “thực” trong khoảng thời gian được chỉ định.

Phát triển sản phẩm/dịch vụ mới

Bằng cách tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới, doanh nghiệp có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng mới, thu hút sự chú ý và mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường. Điều này có thể giúp tăng sự đa dạng về lựa chọn sản phẩm và dịch vụ, tăng doanh số bán hàng và kích thích mua thêm.

Tìm Hiểu Thêm  Người sáng tạo nội dung số là gì? Những yêu cầu cần có

Mặt khác, đổi mới cũng mang lại cơ hội mở rộng thị trường và thâm nhập thị trường mới. Sản phẩm/dịch vụ mới có thể được thiết kế để đáp ứng đặc điểm và yêu cầu của thị trường mới, tạo ra cơ hội kinh doanh mới, từ đó tăng doanh thu thuần

Mở rộng thị trường và khách hàng

Đầu tiên, doanh nghiệp cần nghiên cứu và hiểu rõ thị trường mục tiêu của mình. Bằng việc thu thập thông tin về lĩnh vực kinh doanh, xu hướng và nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có thể xác định chiến lược, kế hoạch mở rộng thị trường phù hợp.

Mở rộng thị trường cũng là cơ hội để doanh nghiệp kích thích tăng trưởng doanh thu thuần bằng cách thu hút khách hàng mới. Qua đó, doanh nghiệp sẽ tận dụng hiệu quả mọi cơ hội để tiếp cận khách hàng thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến.

Cuối cùng, sự cộng tác và hợp tác cũng có thể giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khách hàng của mình. Tìm kiếm cơ hội hợp tác, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức có chung lợi ích sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới và tăng cường sức mạnh cạnh tranh.

Quản lý tài chính hiệu quả

Quản lý tài chính tốt giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả và tối ưu. Điều này đảm bảo rằng tiền được đầu tư vào các hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất và giảm thiểu lãng phí. Khi sử dụng vốn một cách khôn ngoan, doanh nghiệp có thể tăng hiệu suất và lợi nhuận của tài sản, tạo ra tăng trưởng và doanh thu thuần.

Điều quan trọng là doanh nghiệp phải quản lý dòng tiền một cách chặt chẽ. Điều này bao gồm việc theo dõi và dự báo thu nhập và chi tiêu của doanh nghiệp để đảm bảo rằng dòng tiền luôn đủ để thực hiện các hoạt động kinh doanh quan trọng. Quản lý dòng tiền hiệu quả giúp doanh nghiệp tránh được vấn đề thanh toán và sẵn sàng tận dụng các cơ hội tăng trưởng doanh thu.

Đứng trước bài toán quản lý tài chính, các doanh nghiệp cũng không ngừng tìm kiếm các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa quy trình và kết quả. Theo đó, việc lựa chọn một công cụ quản lý tài chính mạnh mẽ và phù hợp là một quyết định quan trọng.

Với bộ tính năng toàn diện bao gồm quản lý thông tin tài chính, quản lý doanh thu, chi phí và theo dõi dòng tiền, Base Finance+ cung cấp cho bộ phận kế toán và chủ doanh nghiệp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của họ. công ty – bao gồm cả doanh thu thuần. Bảng điều khiển tài chính được trình bày trực quan và cập nhật theo thời gian thực là một “trợ lý tài chính” thông minh và nhạy bén.

Kết luận

Hiểu doanh thu thuần, cách tính toán và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần là điều quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp muốn phát triển. Bằng cách tăng doanh thu thuần, các doanh nghiệp sẽ có thể tạo ra một môi trường kinh doanh bền vững và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Chúc doanh nghiệp của bạn luôn đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn và đạt được mục tiêu tăng doanh thu thuần.

Scroll to Top