Hãy Đăng Ký Blog để cập nhật tin tức từ Digitalfuture.vn nhé. Nhiều thứ rất hay ho đó nha!!!

Thiết Kế + UX

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) là nhóm thiết kế quy trình sử dụng để tạo ra các sản phẩm cung cấp trải nghiệm có ý nghĩa và có liên quan cho người dùng. Điều này liên quan đến việc thiết kế toàn bộ quá trình mua lại và tích hợp sản phẩm, bao gồm các khía cạnh của thương hiệu, thiết kế, khả năng sử dụng và chức năng.