Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết đông phân của hợp chất hữu cơ có công thức phân từ C4H8O2. Từ đó các bạn học sinh biết cách vận dụng viết đồng phân este C4H8O2. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

  • Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là
  • Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
  • Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là
  • Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

1. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở

Các công thức cấu tạo là:

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)-CH3

CH3COOCH2CH3

CH3CH2COOCH3

Vậy có tất cả 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2.

2. Công thức tính nhanh số đồng phân este đơn chức no

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 2. Chohợp chất hữu cơ A có công thức đơn giản nhất CH2O và có tỉ khối so với hiđro là 30. Công thức phân tử của A là (cho nguyên tử khối của các nguyên tố C = 12; H=1; O = 16)

A. CH2O

B. C2H4O2

C. C2H4O

D. C3H8O

Câu 3. Oxi hóa hoàn toàn 2,01 gam một hợp chất hữu cơ M chỉ thu được 1,59 gam Na2CO3 và 0,336 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ M là:

A. CNaO2.

B. CNa2O2.

C. C3NaO2.

D. C2NaO2.

Xem thêm : Nói với con – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Câu 4. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4.

Câu 5. Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4.

Câu 7. Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Câu 8. Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Câu 9. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2- CH – CH = CH2

Câu 10. Số đồng phân cấu tạo bậc 1 của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 11. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 12. Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu no đơn chức thu được este X có công thức tổng quát là:

A. CnH2n-4O4

B. CnH2n-2O2

C. CnH2nO2

D. CnH2n+2O2

Câu 13. Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. Công thức cấu tạo của este là:

A. CH3CH2COOCH(CH3)2

B. (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2

C. (CH3)2CHCH2CH2COOCH2CH(CH3)2

D. CH3CH2COOCH3

Câu 14. Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 15. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH3CH(OH)CH2CH3

B. (CH3)3COH

C. CH3OCH2CH2­CH3

D. CH3CH(CH3)CH2OH

……………………………………

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Nguồn: https://muzika.edu.vnDanh mục: Giáo Dục

Related Posts

Quang Đỗ Vinh

Xin chào! tôi là Quang, một SEO excutive. tôi tự học SEO được hơn 1 năm. Mong muốn của tôi là chia sẻ, hỗ trợ kiến thức digital marketing cho newbie.
© 2023 Digital Future · Powered by WordPress
ee88 https://new88.blue/ sv388 tải app jun88