Bất động sản Crowdfunding: thế giới bên kia của đầu tư truyền thống

Crowdfunding  và  thị trường bất động sản  là một sự phù hợp tự nhiên. Nói một cách dễ hiểu, crowdfunding sử dụng khả năng tiếp cận dễ dàng của các mạng lưới bạn bè,… Read more

5 Xu Hướng PropTech Cần Chú Ý Trong Năm 2018

Với thời gian thay đổi và một thế giới chuyển động nhanh, chúng ta không thể không chú ý đến sự nổi dậy trong các công nghệ và đổi mới… Read more

PropTech là FinTech Mới

Dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, các công nghệ mới đang xâm nhập vào hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta . Đã có một sự… Read more