Tổng hợp các ngày đẹp cho khai trương từ tháng 7 Dương Lịch đến hết năm 2022

Ở bài viết này IP Event tổng hợp lại tất cả các ngày đẹp và khung giờ tốt cho khai trương năm 2022 từ tháng 7 đến hết năm theo lịch Dương.

Xem ngày đẹp giờ tốt để tổ chức khai trương là một nét văn hóa tín ngưỡng của người Việt, đặc biệt với những ai làm kinh doanh buôn bán. Nhiều người tin rằng ngày đẹp, giờ tốt là thời gian mang các trường năng lượng may mắn, tốt lành mang lại thuận lợi cho gia chủ. Ngược lại ngày xấu, giờ xấu mang trường năng lượng sinh bất lợi cản trở cho công việc tiến hành. Nếu tiến hành công việc trong những ngày xấu làm công việc không như mong muốn, hao tài tốn của, ảnh hưởng sức khỏe.

khai-truong-nhoTổng hợp các ngày đẹp, giờ tốt cho khai trương trong năm 2022

Ngày đẹp khai trương trong tháng 7 năm 2022

Tháng 7 Dương Lịch nằm trong khoảng từ ngày 3/6 đến 3/7 theo Âm lịch. Một số ngày cần tránh trong thời gian này như

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Khung giờ tốt 07/07/2022 09/06/2022 Ngày Tân Dậu Tháng Đinh Mùi Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h) Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Dậu (17h – 19h) 13/07/2022

15/06/2022

Ngày Đinh Mão Tháng Đinh Mùi

Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h) Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Dậu (17h – 19h) 15/07/2022 17/6/2022 Ngày Kỷ Tỵ Tháng Đinh Mùi Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h) Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h) 17/7/2022 19/6/2022 Ngày Tân Mùi Tháng Đinh Mùi Giờ Dần (3h-5h), Giờ Mão (5h-7h), Giờ Hợi ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h) 19/7/2022

21/6/2022

Ngày Quý Dậu

tháng Đinh Mùi

Giờ Tý (23h – 1h), Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h) Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Dậu (17h – 19h) 27/07/2022

Ngày 29/6/2022

Ngày Tân Tỵ Tháng Đinh Mùi

Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h) Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h) 30/07/2022

Ngày 2/7/2022

Ngày Giáp Thân Tháng Mậu Thân

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ (9h-11h), Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h-21h)

Ngày tốt khai trương trong tháng 8

Tháng 8 Dương Lịch tức là nhằm tháng 7 Âm Lịch (4/7 đến 5/8), nhiều người Việt đều tin rằng với những người có ý định kinh doanh nên tránh khai trương trong tháng cô Hồn. Nếu khai trương sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu, làm ăn không thuận lợi.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi mà trong tháng 7 âm lịch vẫn có những ngày đẹp, giờ tốt để làm việc lớn, chỉ cần chọn những ngày đẹp trong tháng cô hồn là được.Với những người “vô thần vô thánh” nếu có mối hàng tốt thời điểm tốt để mở bán sẽ tiến hành khai trương trong tháng 7 mà không quan tâm tới kiêng kỵ.

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Khung giờ tốt 01/08/2022 4/7/2022 Ngày Bính Tuất Tháng Mậu Thân Giờ Dần (3h-5h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h) 07/08/2022

10/7/2022

Ngày Nhâm Thìn Tháng Mậu Thân

Giờ Dần (3h-5h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h)

9/08/2022

12/7/2022

Ngày Giáp Ngọ Tháng Mậu Thân

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Mão (5h-7h), Giờ Ngọ (11h-13h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h) 13/08/2022

16/7/2022

Ngày Mậu Tuất Tháng Mậu Thân

Giờ Dần (3h-5h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h) 21/08/2022

24/7/2022

Ngày Bính Ngọ Tháng Mậu Thân

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Mão (5h-7h), Giờ Ngọ (11h-13h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h) 23/08/2022

26/7/2022

Ngày Mậu Thân Tháng Mậu Thân

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h),Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Mùi ( 13h-15h), Giờ Tuất (19-21h) 25/08/2022

28/7/2022

Ngày Canh Tuất Tháng Mậu Thân

Giờ Dần (3h-5h),Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h)

Những ngày lành, giờ tốt cho khai trương trong tháng 9

Là người kinh doanh, để thiên thời địa lợi nhân hòa, người kinh doanh ngoài những kỹ năng và hiểu biết của bản thân về kinh doanh, thì việc lựa chọn ngày bắt đầu cũng quan trọng để hạn chế sự không may xảy ra.

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Giờ tốt khai trương, khởi công 01/09/2022

6/8/2022

Ngày Đinh Tỵ Tháng Kỷ Dậu

Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h) Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h) 3/09/2022

8/8/2022

Ngày Kỷ Mùi Tháng Kỷ Dậu

Giờ Dần (3h-5h),Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h) 07/09/2022

12/8/2022

Ngày Quý Hợi Tháng Kỷ Dậu

Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h) Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h) 15/09/2022

20/8/2022

Ngày Tân Mùi Tháng Kỷ Dậu

Giờ Dần (3h-5h),Giờ Mão (5h-7h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h) 19/09/2022

24/8/2022

Ngày Ất Hợi Tháng Kỷ Dậu

Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h) Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h) 25/09/2022

30/8/2022

Ngày Tân Tỵ Tháng Kỷ Dậu

Giờ Sửu (1h-3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h) Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Ngày tốt khai trương, mở cửa tháng 10

Tháng 10 được xem là chuẩn bị cho các sự kiện buôn bán cuối năm dip Lễ, Tết, thời điểm này các hoạt động kinh doanh bắt đầu trở nên rầm rộ.

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ tốt khởi công, khai trương 10/10/2022

15/9/2022

Ngày Bính Thân Tháng Canh Tuất

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h),Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Mùi ( 13h-15h), Giờ Tuất (19h-21h) 12/10/2022

17/9/2022

Ngày Mậu Tuất Tháng Canh Tuất

Giờ Dần (3h-5h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h) 14/10/2022

19/9/2022

Ngày Canh Tý Tháng Canh Tuất

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h),Giờ Mão (5h-7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), 24/10/2022

29/9/2022

Ngày Canh Tuất Tháng Canh Tuất

Giờ Dần (3h-5h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h) 28/10/2022

4/10/2022

Ngày Giáp Dần Tháng Tân Hợi

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h),Giờ Mùi ( 13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h)

Ngày tốt khai trương mở cửa tháng 11

bai-mua-lan-khai-truong

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Giờ tốt khởi công, khai trương 02/11/2022

9/10/2022

Ngày Kỷ Mùi Tháng Tân Hợi

Giờ Dần (3h-5h),Giờ Mão (5h-7h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h) 08/11/2022

15/10/2022

Ngày Ất Sửu Tháng Tân Hợi

Giờ Dần (3h-5h),Giờ Mão (5h-7h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h)

09/11/2022

16/10/2022

Ngày Bính Dần Tháng Tân Hợi

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h),Giờ Mùi ( 13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h) 14/11/2022

21/10/2022

Ngày Tân Mùi Tháng Tân Hợi

Giờ Dần (3h-5h),Giờ Mão (5h-7h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h) 21/11/2022

28/10/2022

Ngày Mậu Dần Tháng Tân Hợi

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h),Giờ Mùi ( 13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h) 27/11/2022

4/11/2022

Ngày Giáp Thân Tháng Nhâm Tý

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h),Giờ Mùi ( 13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h) 29/11/ 2022 6/11/2022 Giờ Dần (3h-5h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h), Giờ Hợi (21h-23h)

Ngày tốt khai trương mở cửa tháng 12

Bên cạnh tham khảo các ngày tốt khai trương trong tháng 12, bạn nên xem thêm các ngày âm lịch của tháng đó, giờ Hung – Cát để biết nên bắt đầu khi nào.

khai-truong-tai-binh-duong

Ngày Dương lịch Ngày Âm lịch Ngày tốt khởi công, khai trương 01/12/2022

8/11/2022

Ngày Mậu Tý Tháng Nhâm Tý

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h),Giờ Mão (5h-7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h) 09/12/2022

16/11/2022

Ngày Bính Thân Tháng Nhâm Tý

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Mùi ( 13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h) 13/12/2022

20/11/2022

Ngày Canh Tý Tháng Nhâm Tý

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Mão (5h-7h), Giờ Ngọ (11h-13h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Dậu (17h-19h) 21/12/2022

28/11/2022

Ngày Mậu Thân Tháng Nhâm Tý

Giờ Tý (23h-1h), Giờ Sửu (1-3h), Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Mùi ( 13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h) 24/12/2022

2/12/2022

Ngày Tân Hợi Tháng Quý Sửu

Giờ Sửu (1-3h),Giờ Thìn (7h-9h), Giờ Ngọ (11h-13h),Giờ Mùi (13h-15h),Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h) 26/12/2022

4/12/2022

Ngày Quý Sửu Tháng Quý Sửu

Giờ Dần (3h-5h), Giờ Mão (5h-7h), Giờ Tỵ ( 9h-11h), Giờ Thân (15h-17h), Giờ Tuất (19h-21h), Giờ Hợi (21h-23h) 28/12/2022

6/12/2022

Ngày Ất Mão Tháng Quý Sửu

Giờ Tý (23h-1h),Giờ Dần (3h-5h), Giờ Mão (5h-7h),Giờ Ngọ (11h-13h),Giờ Mùi (13h-15h), Giờ Dậu (17h-19h)

Tổng kết

Hi vọng đến đây bài viết đã cho bạn một cái nhìn tổng thể về các ngày đẹp khai trương trong năm 2022 từ tháng 7 cho đến hết năm theo lịch Dương. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo không cổ súy các hoạt động mê tín, dị đoan. Nếu bạn có nhu cầu về tổ chức khai trương có thể tham khảo các dịch vụ IP Event

  • Tổ chức khai trương trọn gói hoặc theo yêu cầu
  • Trang trí khai trương
  • Múa lân khai trương
  • Cung cấp tiệc Tea-break, mâm cúng khai trương

Related Posts

Quang Đỗ Vinh

Xin chào! tôi là Quang, một SEO excutive. tôi tự học SEO được hơn 1 năm. Mong muốn của tôi là chia sẻ, hỗ trợ kiến thức digital marketing cho newbie.