Phản ứng K + Br2 hay K ra KBr hoặc Br2 ra KBr thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, phản ứng hóa hợp đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về K có lời giải, mời các bạn đón xem:

2K + Br2 → 2KBr

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ 150 – 250oC.

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Kali tác dụng với dung dịch Br2 trong CCl4 thu được muối kalibrommua.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kali phản ứng êm dịu với dung dịch nước brom.

Bạn có biết

Kali cũng cho phản ứng với halogen (Cl2; Br2,…) tạo thành muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho K tác dụng với dung dịch brom dư thu được 1,19 g muối. Khối lượng K tham gia phản ứng là

A. 0,39 g B. 3,9 g

C. 7,8 g D. 0,78 g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: 2K + Br2 → 2KBr

NK = nKBr = 1,19/119 = 0,01 mol ⇒ mK = 0,01.39 = 0,39 g

Ví dụ 2: Cho Kali tác dụng với khí clo trong bình nhiệt độ cao. Phản ứng xảy ra với hiệu ứng nhiệt:

A. ΔH = 0 B. ΔH < 0

C. ΔH > 0 D. Không xác định

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Phản ứng đốt cháy K trong Cl2 tỏa nhiệt mạnh.

Ví dụ 3: Trong tự nhiên kali gồm ba đồng vị 39K chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br và 81Br với nguyên tử khối trung bình của brom là 79,92. Thành phần % khối lượng của 39K trong KBr là:

A. 30,56% B. 29,92%

C. 31,03% D. 30,55%

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

%41K = 100% – (93,26% + 0,012%) = 6,728%

Khối lượng nguyên tử trung bình của K là MK = 39,13468

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2K + Cl2 → 2KCl
 • 2K + I2 → 2KI
 • 4K + O2 → 2K2O
 • 2K + 2H2O → 2KOH + H2
 • 2K + S → 2K2S
 • K + 2HCl → KCl + H2
 • K + 2H2SO4 → K2SO4 + H2
 • 6K + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2
 • 2K + H3PO4 → K2HPO4 + H2
 • 2K + 2H3PO4 → 2KH2PO4 + H2
 • 2K + 2HF → 2KF + H2
 • 2K + CuSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Cu(OH)2
 • 2K + FeSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Fe(OH)2
 • 6K + Al2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + H2 + 2Al(OH)3
 • 2K + ZnSO4 + 2H2O → K2SO4 + H2 + Zn(OH)2
 • 2K + PbSO4 + 2H2O → 3K2SO4 + H2 + Pb(OH)2
 • 6K + Fe2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + H2 + 2Fe(OH)3
 • 2K + CuCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Cu(OH)2
 • 2K + FeCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Fe(OH)2
 • 6K + 2AlCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2K + ZnCl2 + 2H2O → 2KCl + H2 + Zn(OH)2
 • 3K + 2FeCl3 + 3H2O → 6KCl + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 6K + Cr2(SO4)3 + 6H2O → 3K2SO4 + H2 + 2Cr(OH)3
 • 6K + 2CrCl3 + 6H2O → 6KCl + 3H2 + 2Cr(OH)3
 • 2K + Cu(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Cu(OH)2
 • 2K + Fe(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Fe(OH)2
 • 6K + 2Al(NO3)3 + 6H2O → 6KNO3 + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2K + Zn(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Zn(OH)2
 • 2K + Pb(NO3)2 + 2H2O → 2KNO3 + H2 + Pb(OH)2
 • 6K + 2Fe(NO3)3 + 6H2O → 6KNO3 + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 2K + 2C2H5OH → 2C2H5OK + H2
 • 2K + 2CH3OH → 2CH3OK + H2
 • 2K + 2CH3COOH → 2CH3COOK + H2
 • 2K + 2C6H5OH → 2C6H5OK + H2

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Posts

Quang Đỗ Vinh

Xin chào! tôi là Quang, một SEO excutive. tôi tự học SEO được hơn 1 năm. Mong muốn của tôi là chia sẻ, hỗ trợ kiến thức digital marketing cho newbie.