Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân được Taimienphi.vn tổng hợp trong bài viết sau gồm có mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh, công chức và Đảng viên. Mỗi mẫu sẽ có cách viết khác nhau, chúng ta có thể tham khảo bài viết sau đây để viết đúng chuẩn, phù hợp nhất.

Bài viết liên quan

  • 5 Mẫu bản kiểm điểm học sinh đánh nhau, vi phạm, không thuộc bài, nói chuyện
  • Cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh
  • Cách viết bản kiểm điểm mới và đầy đủ nhất
  • Những bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2019 cần hoàn thành
  • 5 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên, học sinh, viên chức

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh, công chức, Đảng viên được sử dụng phổ biến nhằm tổng kết được hoạt động chuyên môn, quá trình tu dưỡng đạo đức sau 1 quý, 1 tháng, 1 năm. Ngoài ra, bản tự kiểm điểm cá nhân giúp mọi người có thể đánh giá được năng lực của bạn thân, từ đó rút ra kinh nghiệm và sửa chữa. Dưới đây là cách viết bản kiểm điểm cá nhân cụ thể, chi tiết.

cach viet ban tu kiem diem ca nhan

Cách viết bản kiểm điểm trong công việc, học tập

 

1. Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh

Nếu bạn là học sinh và đang phải viết bản kiểm điểm học sinh thì hãy tham khảo mẫu sau đây.

* Mẫu

cach viet ban tu kiem diem ca nhan 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

Em tên là:………………………………………….. Học sinh lớp:……………………………………

Nơi ở:…………………………………………………………………………………….

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………………………….

Họ tên cha:…………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………………….

Họ tên mẹ:……………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………….

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):……………………………….

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………..

Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

thuộc điều……………………….. của trường……………………………………………………

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Cách viết bản kiểm điểm

– Mục “Sở GD&ĐT“: Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

– Mục “Trường“: Ghi tên trường mà mình theo học.

– Mục “Kính gửi”

+ Mục “Ban giám hiệu trường“: Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục “Giáo viên chủ nhiệm“: Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

– Mục “Em tên là”….. “Học sinh lớp”: Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

– Mục “Nơi ở”: Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

– Mục “Hiện ở với“: Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

– Mục “Họ tên cha ……. số điện thoại“:Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

– Mục “Họ tên mẹ ……. số điện thoại“: Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

– Mục “Số điện thoại liên lạc gần nhất“: Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

– Mục ” Vi phạm nội quy vào ngày ……. Vi phạm lần thứ“: Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

– Mục “Nội dung vi phạm“: Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

– Mục “Thuộc điều … trường …“:Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

– Mục “Ngày … tháng … năm“: Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

cach viet ban tu kiem diem ca nhan 3

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

 

2. Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân công chức

* Mẫu

cach viet ban tu kiem diem ca nhan 4

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:…………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày….tháng ….năm………..

Người viết

* Cách viết bản kiểm điểm cá nhân công chức

– Mục “Năm“: Bạn ghi năm hiện tại mà bạn đang viết bản kiểm điểm.

– Mục “Kính gửi“: Ghi ban lãnh đạo của công ty/tổ chức.

– Mục “Tôi tên là“: Ghi họ tên đầy đủ của bạn.

– Mục “Sinh ngày“: Ghi ngày tháng năm sinh của bạn theo chứng minh thư.

– Mục “Chức vụ“: Ghi chức vụ mà bạn đang giữ. Chẳng hạn như nhân viên marketing, trưởng phòng, giám đốc …

– Mục “Đơn vị công tác“: Viết phòng ban hoặc tên công ty mà bạn đang làm.

– Mục “Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong ……“:Ghi công ty/doanh nghiệp/tổ chức.

– Mục “Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong ….. chỉ đạo, điều hành tốt công việc của…..“: Ghi công ty/doanh nghiệp/tổ chức.

– Mục “Xếp loại“: Bạn tự xếp loại cho bản thân như trung bình, khá, giỏi.

 

3. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên

* Mẫu bản kiểm điểm

ĐẢNG BỘ XÃ …….

CHI BỘ TRƯỜNG ………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: …………………………………………..

Ngày vào Đảng: ……………………….. Chính thức ngày …………………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền(đoàn thể): …………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…

– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.
– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……

– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao
– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh
– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.
– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp
– Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
Biện pháp khắc phục:
– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức:

Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………..

Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………..

…………, ngày…tháng…năm….

T.M CHI ỦY

Bí thư

Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………..

………………, ngày…tháng…năm…

T.M ĐẢNG ỦY

* Cách viết

Mục “Đảng bộ xã“: Viết tên xã mà bạn đang sinh sống và tham gia Đảng viên.

– Mục “Chi bộ trường“: Viết tên trường mà bạn đang giảng dạy.

– Mục ” ……., ngày ……. tháng …………. năm ……….”: Viết địa điểm và thời gian hiện tại mà bạn đang viết bản kiểm điểm.

– Mục “Học và tên ……. Sinh ngày …….“: Viết họ tên cùng với ngày tháng năm sinh của bạn theo đúng chứng minh thư.

– Mục “Ngày vào Đảng ……. Chính thức ngày ………“: Viết thời gian bạn vào Đảng.

– Mục “chức vụ Đảng“: Ghi chức quyền khi tham gia vào Đảng.

– Mục “Chức vụ chính quyền (đoàn thể)“: Ghi chức vụ bạn đang làm.

– Mục “Đơn vị công tác“: Ghi tên đơn vị công ty/tổ chức mà bạn đang làm việc.

– Mục “Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ“: Viết tên chi bộ của mình.

– Mục “Nhận xét, đánh giá của chi ủy“, “Chi bộ phân loại chất lượng“, “Đảng ủy phân loại chất lượng“, ” ……., ngày ……. tháng …………. năm ……….” là do chi ủy viết.


Bản kiểm điểm cá nhân được sử dụng nhiều trong nhà trường, doanh nghiệp, công ty, Đảngg … khi cá nhân mắc lỗi cũng như đánh giá bản thân theo tháng, quý, năm. Với những cách viết bản kiểm điểm cá nhân được chia sẻ trong bài viết này, cá nhân người vi phạm dễ dàng nhận được lỗi lầm, rút kinh nghiệm và đưa ra mục tiêu tương lai.

Related Posts

Quang Đỗ Vinh

Xin chào! tôi là Quang, một SEO excutive. tôi tự học SEO được hơn 1 năm. Mong muốn của tôi là chia sẻ, hỗ trợ kiến thức digital marketing cho newbie.