Phản ứng Ba(HCO3)2 + Mg(NO3)2 tạo ra MgCO3 kết tủa và khí CO2 bay lên thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Ba(HCO3)2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Ba(HCO3)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + MgCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

Điều kiện phản ứng

– Không có

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với Mg(NO3)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có xuất hiện kết tủa trắng MgCO3 và khí không màu CO2

Bạn có biết

Ca(HCO3)2 cũng có phản ứng tương tự

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd: CaCl2, KHSO4, Ca(NO3)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

A. 4 B. 2

C. 5 D. 3

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4 ↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2CO2 + 2H2O

Ví dụ 2: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

A. Xuất hiện kết tủa trắng.

B. Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

C. Sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.

D. Không xuất hiện kết tủa.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O (Lúc đầu OH- rất dư so với CO2)

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Ví dụ 3: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

A. Na, Ba, K B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K D. Na, Cr, K

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường (trừ Be không phản ứng với H2O ở bất kì nhiệt độ nào)

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → H2O + 2BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2KOH → 2H2O + K2CO3 + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2NaOH → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3 ↓
 • Phản ứng nhiệt phân: Ba(HCO3)2 → H2O + CO2 ↑ + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O + 2CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + H2SO4 → 2H2O + 2CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + K2CO3 → BaCO3 ↓ + 2KHCO3
 • Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHCO3 + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaHCO3
 • Ba(HCO3)2 + K2SO4 → 2KHCO3 + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + K2SO4 → H2O + K2CO3 + CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 + 2CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • 3Ba(HCO3)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 6CO2 ↑ + 3BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + CaCl2 → BaCl2 + CaCO3 ↓ + H2O + CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + Cu(HCO3)2

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Related Posts

Quang Đỗ Vinh

Xin chào! tôi là Quang, một SEO excutive. tôi tự học SEO được hơn 1 năm. Mong muốn của tôi là chia sẻ, hỗ trợ kiến thức digital marketing cho newbie.
© 2023 Digital Future · Powered by WordPress
ee88 https://new88.blue/ sv388 tải app jun88